Startsida    Referenser    Adresser/kontakt   Adress:
Trestads Ventilationsmontage AB
Kardanvägen 61
461 38 Trollhättan


Telefon:
0520 - 100 09
Fax:
0520 - 41 14 00

E-post:

 
Personal
Toivo Juntunen, Arbetsledare

0706-897251

Esa Juntunen, Kalkylansvarig, arbetsledare

0708-237437

Carina Vallin, Kalkylansvarig


Birgitta Ehlebrink, Ekonomiansvarig


 Trestads Ventilationsmontage AB   Kardanvägen 61  461 38 Trollhättan 
 Tel 0520-100 09  Fax 0520 - 41 14 00  trestad@tvm.se